#Program

Tylko dzięki sile lokalnego biznesu i miejscowym przedsiębiorcom Częstochowa stanie się prężnym ośrodkiem. Takim, z którego ludzie zamiast uciekać w poszukiwaniu lepszych perspektyw, zaczną do niego przybywać i wracać.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

To one są motorem napędowym gospodarki i tworzą najwięcej miejsc pracy. Dlatego trzeba zrobić wszystko, by prowadzącym działalność gospodarczą maksymalnie ułatwić życie. Przy Urzędzie Miasta stworzymy punkt obsługi biznesu – przeznaczony do doradztwa i pomocy. Nie jest tajemnicą, że labirynt przepisów i bariery biurokracji najbardziej uderzają właśnie w prowadzących firmy. Na poziomie samorządu nie mamy wpływu na pewne rzeczy – możemy jednak cały ten proces diametralnie ułatwić. Chociażby poprzez poprawienie jakości usługi na linii administracja – przedsiębiorca.

Komplementarne wsparcie biznesu

Miejski doradca dla biznesu – jednostka obsługi świadcząca wsparcie merytoryczne i administracyjne dla przedsiębiorców tak, by urzędnik był przypisany do obsługi danej firmy – to gwarantuje szybkie i sprawne działanie. Pomoc przy tworzeniu lokalnych spółdzielni pracy – inicjatywa dla lokalnych wytwórców i drobnych przedsięwzięć gospodarczych – tego brakuje w mieście. Promocja lokalnego biznesu i produktów regionalnych na rynku ogólnopolskim i europejskim. Certyfikat “Częstochowski Produkt” – znak jakości firm działających na terenie Częstochowy i takich, których istotna część składowa powstała w Częstochowie. Waluta lokalna – stworzenie narzędzia do zwiększenia sprzedaży produktów i usług miejscowych przedsiębiorców, poprzez zbudowania lojalnej grupy klientów i partnerów biznesowych.

Nowoczesne technologie i startupy

Model światowej gospodarki się zmienia. Obecnie prym wiodą firmy z sektora nowoczesnych technologii. To właśnie w tej dziedzinie marże są najwyższe. Dlaczego Częstochowa nie może być Centrum Wspierania Nowoczesnych Technologii? My mówimy, że to jest jak najbardziej możliwe. Powołamy inkubator przedsiębiorczości z możliwością udostępnienia przestrzeni biurowej na preferencyjnych warunkach. Stworzymy także specjalną jednostkę której zadaniem będzie łączyć StartUpy z potencjalnymi inwestorami oraz wspierać w pozyskiwaniu środków publicznych. Inwestycje w biznesy o wysokiej marży – projekt miejskiego funduszu Venture Capital w partnerstwie publiczno-prywatnym to przyszłość i nasz kierunek.

Pracownik

Mówi się, że żyjemy w dobie rynku pracownika. W Częstochowie jednak to zjawisko wygląda kuriozalnie. Z jednej strony zewsząd słyszy się, że brakuje wykwalifikowanych pracowników, z drugiej zaś poziom wzrostu wysokości średniej płacy wydaje się tego nie odzwierciedlać. Kluczowym dla konkurencyjności miasta jest stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi płac w Częstochowie. Jest to jedno z głównych założeń naszego planu. Częstochowskie Centrum Pracy – nowoczesna jednostka pośrednictwa pracy, łącząca założenia agencji doradztwa personalnego oraz niekomercyjnych jednostek publicznych. Ma być również operatorem miejskich projektów pomostowych.

Podatki lokalne

Minister Finansów każdego roku ogłasza górne i dolne stawki podatków i opłat lokalnych. Zgadnijcie Państwo, jakie podatki są w Częstochowie? Zazwyczaj są to właśnie możliwie najwyższe daniny. Warto dodać, że te najwyższe stawki nie obowiązują wcale w innych, dużych miastach, czy też w okolicznych gminach. Są to podatki, które dotykają Nas wszystkich: opłata targowa, podatek od nieruchomości, od środków transportu. Oczywiście, że łatwiej jest znaleźć dodatkowe środki podnosząc podatki, jednak perspektywiczne spojrzenie nakazuje przyciągać inwestorów niskimi podatkami. Naszym priorytetem jest całkowita minimalizacja wszystkich lokalnych podatków.

 • zmniejszenie podatków lokalnych
 • likwidacja opłaty targowej
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości do 12 miesięcy dla nowo powstałych firm
 • Centrum Wspierania Nowoczesnych Technologii
 • ścisła współpraca Urzędu Miasta ze szkołami i uczelniami
 • Miejski doradca dla biznesu
 • Certyfikat “Częstochowski Produkt”
 • pole testowe dla firm – publiczne udostępnianie danych niewrażliwych
 • wsparcie dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością
 • zagospodarowanie działek miejskich pod działalność gospodarczą mikro i małych przedsiębiorstw
 • projekt Częstochowski Biznesplan
 • tworzenie strategii miasta we współpracy z przedsiębiorcami, ekspertami i mieszkańcami

Rynek pracy w Częstochowie musi się zmienić. Wskazują na to zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Chcemy, aby Częstochowa była miastem, do którego przyjeżdża się zdobyć odpowiednie wykształcenie, a później zostaje ze względu na dobrą pracę i warunki życia. Miasto musi dbać o to aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł zdobyć pracę pozwalającą mu na godne i spokojne życie. Wymaga to jednak wielu skoordynowanych działań, które zawarliśmy w niniejszym programie.

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości do 12 miesięcy dla nowo powstałych domów mieszkalnych

 • powszechny awans społeczny

 • model dualny edukacji

 • ścisła współpraca Urzędu Miasta ze szkołami i uczelniami

 • programy stypendialne

 • karta studenta z Częstochowy

 • ułatwienia przy wykupie mieszkań komunalnych

 • zagospodarowanie działek miejskich pod nowe mieszkania

Pierwszym momentem, w którym młody człowiek podejmuje decyzję odnośnie swojej przyszłości, jest chwila, w której wybiera swoją ścieżkę edukacji. W zależności, czy decyduje się iść na studia, czy decyduje się na kształcenie zawodowe lub w technikum, otwiera się przed nim wachlarz możliwości. Aby dane miasto było atrakcyjne do osiedlania się, potrzebne jest odpowiednie zaplecze dydaktyczne. Zaplecze w postaci bardzo dobrych szkół wyższych, ale również tych niższego szczebla. Trzeba stawiać na współpracę na linii miasto – uczelnie – szkoły średnie – biznes. Musimy wzajemnie dążyć do podnoszenia poziomu kształcenia i zachęcić tym samym młodych ludzi do tego, żeby w mieście pozostali.

 • dobra edukacja – to projekt wzmocnienia szkół zawodowych, techników i uczelni wyższych, wspieranie tworzenia kierunków odpowiadających na potrzeby lokalnego rynku ale i związanych z nowymi technologiami oraz odpowiednie doposażenie i wsparcie eksperckie.

 • integrator międzypokoleniowy – to inicjatywa mająca na celu zachęcenie najstarszego i najmłodszego pokolenia do nawiązania dialogu i wymiany doświadczeń, np, poprzez konkursy czy projekty społeczne

 • projekty proobywatelskie w szkołach – budowa społeczeństwa obywatelskiego

 • jawne konkursy na dyrektorów szkół – konkursy w szkołach odbywać się będą w szkołach, a przedstawiciele Prezydenta w komisjach wyborczych będą wybierani przez rodziców i uczniów

 • budowa żłobków i przedszkoli

 • kursy pierwszej pomocy

 • kształcenie w kierunkach dostosowanych do częstochowskiego rynku pracy i kształcenie w kierunkach nowoczesnych technologii

 • rozwój współpracy na linii miasto – uczelnie – szkoły średnie – biznes

 • wsparcie inicjatyw wychodzących z samorządów uczniowskich

Jedynie jawność funkcjonowania organów administracji publicznej i im podległych może zapewnić realną kontrolę obywateli nad politykami. Sprawne zarządzanie miastem jest czynnikiem koniecznym do realizacji wszelkich reform. Bez tego możemy jedynie udawać, że coś zmieniamy. Wymaga to profesjonalizmu na każdym szczeblu, dlatego tak istotne jest umożliwienie awansu każdemu, kto na niego zasługuje. Urzędnicy nie muszą się utożsamiać z moimi poglądami politycznymi, ważne żebyśmy wszyscy wiedzieli dokąd zmierzamy i wspólnie dążyli do tego celu, którym będzie profesjonalna i fachowa realizacja zadań powierzonych nam przez mieszkańców naszego miasta.

 • samofinansująca się jednostka audytowa – w pełni niezależna jednostka w Urzędzie Miasta zajmująca się szukaniem oszczędności w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i jednostek mu podległych.

 • powstanie branżowych zespołów eksperckich przy Radzie Miasta

 • aplikacja „Informator częstochowski” – jedno miejsce w którym znaleźć można wszystkie informacje na temat naszego miasta, od wydarzeń kulturalnych po jawny rejestr umów Urzędu Miasta.

 • otwarte konkursy na wszystkie stanowiska kierownicze + nagrania z przesłuchań kandydatów

 • jawny rejestr umów dotyczących Urzędu Miasta zakładów administracyjnych (Szkoły, MOPS) i wszystkich spółek komunalnych w których gmina ma powyżej 50% udziałów.

 • e- administracja – zwiększenie możliwości załatwienia spraw przez internet

 • zminimalizowanie liczby członków zarządu oraz Rad Nadzorczych spółek komunalnych;

 • udostępnienie informacji o przynależności do partii politycznej osób zasiadających w spółkach miejskich

 • udostępnienie na stronie miasta licznika długu

 • stworzenie kąciku dla dzieci w Urzędzie Miasta

 • powstanie Częstochowski Informator podzielony na część Prezydenta i wszystkie siły polityczne w Częstochowie

Komunikacja jest krwiobiegiem miasta, kiedy krwiobieg zaczyna szwankować cały organizm przestaje poprawnie funkcjonować. W naszym mieście komunikacja nie działa sprawnie, linie autobusowe nie pokrywają się z potrzebami mieszkańców, spóźniają się, tramwaje nie są w stanie obsłużyć większości mieszkańców, rozkłady jazdy dublują się. Jeśli dołożyć by do tego jeszcze problem z płonącymi hybrydami, pojazdami niedostosowanymi do oczekiwań użytkowników, buspasami w dziwnych miejscach dostaniemy nieciekawy obraz częstochowskiej komunikacji publicznej. Częstochowianie chcą być ekologiczni, chcą jeździć autobusami, rowerami, poruszać się bezpiecznie i ekologicznie, jednak miasto skutecznie stara się im to uniemożliwić. Najwyższa pora to zmienić!

Nasz pomysł na komunikację to:

1. Reorganizacja komunikacji publicznej

 • Bezpłatne pierwsze 20 minut parkowania oraz płatność kartą we wszystkich parkomatach;
 • Wzrost udziału transportu publicznego oraz rowerów w komunikacji o 20% w perspektywie najbliższej kadencji;
 • 200 km nowych dróg rowerowych w perspektywie najbliższej kadencji w tym 50 km w perspektywie najbliższych 6 miesięcy po objęciu urzędu Prezydenta Miasta Częstochowy;
 • Usprawnienie sieci transportu publicznego (optymalizacja przebiegu linii autobusowych i rozkładów jazdy – autobus lub tramwaj średnio co 3 minuty w centrum i co 6 minut na peryferiach);
 • Rozbudowa linii tramwajowych w najbardziej zaludnionych dzielnicach;
 • Wiata przystankowa przy każdym przystanku;
 • Intermodalny dworzec przy Orzechowskiego/Wolności (kolej, autobusy dalekobieżne, regionalne, tramwaje w jednym miejscu)
 • Stworzenie wspólnej sieci transportu publicznego z okolicznymi gminami na partnerskich zasadach;
 • Południowa obwodnica Częstochowy (I etap: nowy węzeł DK1 – DK46 Błeszno – nowy węzeł DK46 Kręciwilk; 2,5 km, etap II wiadukt we Wrzosowej; 300m, etap III: nowy węzeł A1 – S46 Łaziec – Sobuczyna – Huta Stara B – nowy węzeł Wrzosowa S46 – DK1; 7,5 km – perspektywa 2019 – 2033)
 • konkurencja w komunikacji miejskiej poprzez nieodpłatne użyczenie infrastruktury firmom prywatnym;
 • 2. Częstochowa miastem nowoczesnych technologii w komunikacji:
 • Publicznie udostępniane komunikacyjne dane niewrażliwe;
 • Wspieranie przedsiębiorstw i startupów z sektora nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • Częstochowa jako pole testowe dla nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych.
 • 3. Rewitalizacja śródmieściaStrefa 0 wypadkówbezpieczna strefa:
 • Udrożnienie i dostosowanie do założeń bezpiecznej strefy głównych kanałów komunikacyjnych Częstochowy (Popiełuszki, Jadwigi, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Kościuszki, itd.)
 • Modernizacja skrzyżowań oraz przejść dla pieszych;
 • Bezpieczna strefa (strefa 0 wypadków) (ETAP I: pilotażowo wybrane ulice centrum, etap II: pilotażowo centrum miasta)
 • 4. Bezpieczeństwo
 • zwiększenie ilości kamer w Częstochowie
 • zwiększenie ilości liczników świateł na skrzyżowaniach – pomysł który jest dużym udogodnieniem dla kierowców
 • bezpłatna obwodnica miasta
 • bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla osób mających bilet na wydarzenie sportowe, do teatru, muzeum i kina.
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Nasze Babcie, Dziadkowie czy Rodzice już dołożyli wszelkich starań, abyśmy byli wartościowymi ludźmi, mogli godnie żyć i zakładać swoje rodziny. To oni budowali nasz świat, pora abyśmy teraz zrobili coś dla nich. Chcemy aby każdy częstochowski senior mógł godnie i w spokoju dożyć późnej starości, stąd pomysł stworzenia mini osiedla dla seniorów, w którym wykwalifikowany personel mógłby codziennie dbać o ich komfort i bezpieczeństwo, a sami seniorzy mogli brać czynny udział w życiu towarzyskim i kulturalnym. Chcemy aby emerytura była perspektywą spokojnego odpoczynku po długich latach aktywności zawodowej. Ten program to odpowiedź na bolączki sygnalizowane przez seniorów. Samotność i poczucie wykluczenia społecznego zbyt często bywają codziennością ludzi starszych. A przecież nie powinno tak być. Ich życiowe doświadczenie, to skarb z którego powinniśmy czerpać pełnymi garściami.

 • rozwój współpracy z Uniwersytetami III wieku

 • 65 + niższe opłaty za odpady

 • rozwój świetlic osiedlowych

 • sportowa karta seniora

 • zajęcia towarzysko – aktywizujące dla seniorów oraz kluby tematyczne dla seniorów

 • zwiększenie ilości parków i miejsc zielonych

 • budowa mini osiedla dla seniorów

Częstochowscy spółdzielcy podczas Akademii Świadomego Spółdzielcy zgłaszali szereg problemów dotyczących Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Program Spółdzielcza Częstochowa powstał w celu edukacyjnym, a przede wszystkim, aby realnie rozwiązywać Wasze codzienne problemy. A jest ich olbrzymia ilość. Dlatego chcemy kontynuować nasz projekt, już pod patronatem nowego Prezydenta.

 • wsparcie członków spółdzielni mieszkaniowych przez Urząd Miasta, docelowo przekształcenie w tańsze wspólnoty mieszkaniowe;

 • stworzenie związku spółdzielni mieszkaniowych w Częstochowie – zadba to przede wszystkim o faktyczną kontrolę nad spółdzielniami i pozwoli na obniżenie kosztów wody, ciepła i energii (wszystkie spółdzielnie wreszcie audytowane prawidłowo);

 • wprowadzenie rejestru statutów spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych dostępnych dla mieszkańców spółdzielni w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miasta;

 • kontynuacja programu Akademia Świadomego Spółdzielcy;

 • audyt powierzchni użytkowych;

 • audyt operatów szacunkowych – realna wycena nieruchomości;

W codziennym miejskim życiu poza bezpieczeństwem materialnym mieszkańców i bogatą ofertą kulturalno – rozrywkową istotni są… ludzie. Ludzie, których spotykamy codziennie w porannej kolejce do sklepu, na przystanku, czy na parkingu. Zauważyliśmy, że nasi sąsiedzi stają się dla nas coraz bardziej anonimowi i częstochowianom to przeszkadza. Wierzymy, że to właśnie więzi międzyludzkie są fundamentem, który buduje klimat danego miasta i pomaga w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego uważamy, że jako miasto musimy wspierać działania sprzyjające budowaniu takich relacji.

Budżet obywatelski nie powinien być dodatkiem do strategii miasta lecz istotnym czynnikiem miastotwórczym. Rozbudowane konsultacje społeczne bazujące na nowoczesnych metodach, założenia inwestycyjne wypracowywane w oparciu o potrzeby mieszkańców to, podstawy zarządzania miastami, a jednak w Częstochowie nadal rzecz niespotykana. Jeśli połączymy to z urzędem przyjaznym dla mieszkańca, uczciwym awansem na podstawie profesjonalizmu i kompetencji urzędników to otrzymamy przepis na miasto idealne i do takiego będziemy dążyć.

Szerokie konsultacje społeczne powinny być prowadzone znacznie częściej niż tylko w okresach budżetu obywatelskiego. Narzędziem, które ma ułatwić to zadanie będzie „Częstochowska mapa potrzeb”, gdzie mieszkańcy będą mogli wpisywać to, co ich zdaniem należy zrobić, zmienić. Konsultacje społeczne powinny również zostać rozbudowane o nowoczesne metody (E-Voting) czyli głosowania elektroniczne, pozwalające wypracować założenia inwestycyjne w oparciu o potrzeby mieszkańców. Więcej zadań miejskich musi być też realizowanych na poziomie maksymalnie oddolnym przez rady dzielnic czy organizacje pozarządowe. Jeżeli damy ludziom większe możliwości do działania, do awansu społecznego, sami zaczną się wtedy aktywizować i działać.

 • transparentne projekty i konkursy dla organizacji pozarządowych – realizacja części zadań miejskich przez organizacje pozarządowe w oparciu o konkursy realizowane na zasadach jawności i transparentności zasad wyboru.
 • wsparcie oddolnych inicjatyw sportowych – realizacja części zadań związanych z propagowaniem sportu oraz aktywnego trybu życia przez organizacje pozarządowe w oparciu o konkursy realizowane na zasadach jawności i transparentności zasad wyboru.
 • senior społecznik – projekt skierowany do aktywnych seniorów, chcących wykorzystać swoje doświadczenie i energię do działalności społecznej, edukacyjnej i animacyjnej.
 • zwiększenie kompetencji Rad Dzielnic
 • stałe konsultacje społeczne – raz w miesiącu otwarta dyskusja z udziałem prezydenta i jego zastępców na wybrany wcześniej temat
 • konkurs „Twój pomysł na miasto” – cykliczny, otwarty konkurs na najlepsze rozwiązanie dla miasta i dzielnicy.
 • intuicyjne rozwiązania w Urzędzie Miasta – prześledzenie wszystkich usług świadczonych na rzecz mieszkańca Częstochowy przez Urząd Miasta (np. złożenie wniosku o wyrobienie dowodu osobistego) i jednostki podległe (np. MOPS) pod kątem wygody i intuicyjności mieszkańca oraz wprowadzenie koniecznych zmian. Przegląd wszystkich procedur pod kątem ich efektywności i skrócenia czasu oczekiwania.
 • skwery sąsiedzkie – stworzenie niewielkich skwerów ze stołami i grillem w najgęściej zaludnionych dzielnicach, na wniosek wspólnoty mieszkaniowej możliwe objęcie skweru strefą wolną od zakazu spożycia alkoholu
 • rozwój świetlic osiedlowych
 • zwiększenie Budżetu Obywatelskiego
 • usprawnienie aplikacji miejskiej

Celem tego programu jest przebudzenie, wyrwanie z marazmu częstochowskiego centrum. Miasto może i powinno kreować swoją przestrzeń zgodnie z potrzebami jego mieszkańców. Częstochowa do rozwoju potrzebuje centrum łączącego funkcje kulturalne, rozrywkowe i turystyczne. Wielkim atutem naszego miasta jest jego bogata historia, którą musimy wyeksponować. Ta historia jest zaklęta w budynkach znajdujących się w Śródmieściu – centralnej dzielnicy – o której zdaje się, obecni włodarze miasta woleliby zapomnieć. Jasna Góra – to klejnot w koronie ale najwyższy czas pokazać tym wszystkim ludziom, że tak w samym mieście jak i jego okolicach jest mnóstwo atrakcji turystycznych, które należy zobaczyć będąc w Częstochowie.

 • centrum miejscem rozrywki

 • uregulowanie stanu prawnego zaniedbanych nieruchomości miejskich

 • rewitalizacja śródmieścia i zwiększenie ilości miejsc zielonych

 • bulwary nad Wartą

 • uregulowanie reklam w przestrzeni publicznej z szczególnym uwzględnieniem centrum

 • urbanista miasta

Miasto powinno mieć swoją tożsamość kulturalną oraz zapewnić mieszkańcom rozrywkę dostosowaną do ich potrzeb. Dziś tzw. życie nocne w Częstochowie jest ubogie. A ludzie, szczególnie młodzi, potrzebują rozrywki. Obecnie monopol na organizowanie imprez praktycznie zawłaszczył sobie magistrat, przez co program wydarzeń narzucany jest odgórnie. Naszym zdaniem takie rzeczy powinien regulować rynek, a miasto musi być partnerem nie zaś konkurentem dla działalności komercyjnej. Kultura, czy sztuka, to nie tylko duże koncerty i wydarzenia. Kultura jest także, a w zasadzie przede wszystkim, nośnikiem wartości które wyznajemy, materialnym świadectwem naszego narodu, dlatego należy ją wspierać i promować. Tym bardziej, że mamy z czego być dumni! Zależy nam na pielęgnowaniu tradycji regionalnej, ale również kultywowaniu tradycji narodowych.

 • Turystyczna Częstochowa – jest to projekt mający na celu rozwinięcie oferty turystycznej miasta, oraz wzbogacenia bazy hotelowej poprzez kreowanie warunków sprzyjających do tego typu inwestycji.

 • Oferta turystyczna dla pielgrzymów – miasto musi podejść poważnie do tematu turystyki pielgrzymkowej. Należy realnie ocenić oczekiwania pielgrzymów i dostosować ofertę kulturalno – rozrywkową i turystyczną z uwzględnieniem oczekiwań powyższej grupy. Jest to jedyna szansa na realne korzyści wynikające z ruchu pielgrzymkowego w Częstochowie.

 • Częstochowskie Centrum Sztuki – Częstochowa na tle innych miast nie ma się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. Aby móc wspomóc lokalną działalność artystyczną należy stworzyć miejsce, w którym młodzi artyści, jeszcze bez głośnego nazwiska, ale z pasją i talentem będą mogli spokojnie tworzyć bez ograniczeń.

Jak sama nazwa wskazuje, na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, znajdują się dwa duże miasta. Jedno z nich – Częstochowa, zupełnie nie wykorzystuje tego potencjału, który jest niewątpliwie jego wielkim atutem. Już 15 kilometrów od centrum miasta znajduje się malowniczy Zamek Olsztyn, który wchodzi w skład szlaku Orlich Gniazd. Jura to nie tylko zamki, ale też miejsca do wspinaczki, spacerów, jazdy na rowerze, czy też pikników. A to wszystko zaledwie 20 minut drogi od centrum miasta. Powinniśmy być postrzegani w całej Polsce jako baza wypadowa na wspaniałą, pełną wrażeń i atrakcji jurajską przygodę, czy to na weekend czy pełnowymiarowe wakacje.

 • współpraca z ościennymi Gminami

 • zwiększenie szlaków rowerowych i biegowych

 • Częstochowa jako centrum regionu

 • wyeksponowanie historii miasta

Jedną z najlepszych form promocji dla każdego ośrodka miejskiego jest sport i lokalne kluby. Wokół sukcesów sportowych jednoczą się wszyscy mieszkańcy, każdy przecież chce utożsamiać się z drużyną lub sportowcem ze swojego miasta.

Palącą ostatnio kwestią jest miejski stadion piłkarski z prawdziwego zdarzenia. Jako wolnościowiec jestem zdecydowanym przeciwnikiem rozdawania pieniędzy, należy jednak rozróżnić rozdawnictwo od inwestycji.  Stadion nie musi być obciążeniem dla budżetu. Przy odpowiednim zarządzaniu może nie tylko zarabiać na siebie, ale także przynosić zysk miejskiej kasie.

Należy działać w oparciu o uczciwy algorytm finansowania sportu, który został wykonany przez nas przy współpracy ze środowiskami sportowymi. Jedynie uczciwe zasady rozdziału środków i wspieranie oddolnych inicjatyw sportowych spowoduje, że o Częstochowie będziemy mogli z radością czytać na pierwszych stronach gazet sportowych.

Jednak sport to nie tylko domena zawodowców, to również forma rekreacji i profilaktyki zdrowotnej. Miasto musi dołożyć wszelkich starań aby każdy, kto chce uprawiać sport będzie mógł to robić bez przeszkód. Uważamy, że aktywizować należy również osoby starsze – stąd program “Sportowy Senior”. Program zakłada stworzenie ligi miejskiej dla seniorów oraz pomoc w organizacji klubów sportowych.

 • miejski stadion piłkarski

 • częstochowski szlak biegowy – wyznaczenie i dostosowanie z myślą o biegaczach pętli wokół centrum o długości dystansu maratońskiego – 42,195 km,

 • sportowa liga częstochowa

 • sportowa karta seniora

 • strzelnica miejska

 • algorytm podziału środków na sport

 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejskiej na podstawie biletu na imprezy sportowe

 • szlaki rowerowe

O jakości miasta nie świadczy jak ładny jest główny deptak, czy jak wiele festynów otwiera jego prezydent, ale jak na co dzień magistrat dba o swoich mieszkańców. Osoby z niepełnosprawnością mają już dostatecznie wiele problemów, więc nie należy im dokładać dodatkowych, a zadbać o dostosowanie obiektów użyteczności publicznej i oferty miasta do ich potrzeb. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością jest ważnym aspektem nowej wizji dla Częstochowy.

 • liga sportowa dla osób niepełnosprawnych

 • ulgi w komunikacji miejskiej dla osób z lekką niepełnosprawnością

 • stopniowa likwidacja barier architektonicznych

 • place zabaw dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • park rozrywki dla osób z niepełnosprawnością

Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza tzw. niskiej emisji powinno być jednym z priorytetów miasta. Wszyscy przecież chcemy być zdrowi, cieszyć się dobrym samopoczuciem i wiedzieć, że to czym oddychamy nas nie zabija. Niestety fakty są nieubłagane. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W wielu miastach Polski, w tym w Częstochowie, stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. W Polsce co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera około 44 tysiące osób, to tak jakby w ciągu roku zniknęła jedna czwarta Częstochowy. Częstochowa jest dwunastym najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce, z kolei na 1099 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie zajmuje 300 miejsce. Stąd też bezwzględnie obowiązkiem zarządzających miastem jest podejmować działania, które będą zmierzać do widocznej poprawy jakości powietrza. Jak to zrobić? Oto nasze rozwiązania:

 • Zmniejszenie opłat komunalnych;

 • Ciepło systemowe powinno być priorytetem w dostawach do budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w zwartej zabudowie;

 • Termomodernizacje budynków administracyjnych, w tym szkół;

 • Transparentne informowanie mieszkańców o dopłatach do wymiany pieców, w pierwszej kolejności osoby najmniej zamożne oraz osoby które faktycznie zanieczyszczają powietrze;

 • Aplikacja informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza w Częstochowie;

 • Projekty edukacyjne zwiększające świadomości postaw ekologicznych;

 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na montaż elektrofiltrów;

„Częstochowy nie da się lubić, nie da się też jej nie lubić – jest, bo jest”. Chciałbym, żeby osoby, które tak myślą o Częstochowie mogły zmienić zdanie. Wymaga to jednak od nas wszystkich wiele pracy, wierzę, że już niebawem będziemy mogli wspólnie ją rozpocząć. To my, częstochowianie, musimy dbać o to, by nadać naszemu miastu charakter. Bądźmy przyjaźni przedsiębiorcom, kształćmy młodych, dbajmy o rodziny, opieką otaczajmy seniorów, a za 10 lat nikt w Polsce nie będzie mógł uwierzyć, że Częstochowa nie jest miastem wojewódzkim.

Dlatego prosimy o Państwa głos 21 października 2018 roku i zachęcamy do głosowania na kandydatów do Rady Miasta z list Kukiz’15 oraz naszą reprezentację do Sejmiku Województwa Śląskiego.